08-260 410
info@kvtstockholm.se
Kyljour 0766-296968
Cert nr: C108
HEM          VÅR KOMPETENS          VÅRA TJÄNSTER          KONTAKT
 
 
 
 
 
Vår kompetens
Våra certierade medarbetare innehar:
  • Kylcertifikat för kylarbeten kat 1

  • Kategori I: Installation,underhåll och service, omhändertagande av köldmedium samt läckagekontroll oavsett fyllnadsmängd

  • Heta Arbeten:
    Brandfarliga heta arbeten inkl tätskikt samt tillståndsansvarig

  • SSG ENTRE SAFETY PASSPORT:
    Säkerhetsutbildning för entreprenörer inom industrin